Kosten softwarepakket

- Prijzen per berekening
- Losse levering mogelijk min. 4
- Geen verplichting voor de koper
- 1 cd-rom voor één lokaal station


ACTIE: ALLE 60 BEREKENINGEN OP 1 CD-ROM VOOR  € 440,00


Inhoud cd-rom software berekeningen installatietechniek & elektrotechniek


Totaal alle berekeningen op 1 cdrom  € 1.005,00   excl. B.T.W.

Nu voor maar € 440,00 excl. BTW

62           Berekening vloerkoeiling conform ISSO 49               € 325,00

Nu compleet pakket met vloerkoeling € 697,00 excl. BTW

Nr.

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Software omschrijving

Overzicht berekeningen link blad

Berekening cv-koelbatterij

Berekening buffervat koelinstallatie

Berekening waterinhoud leidingen

Berekening expansievat cv-installaties

Berekening materiaal uitzetting

Warmteverliesberek. NEN5066 ISSO4

Koellastberekening woningen | utiliteit

Berekening diameter verdeler/verzamelaar

Berekening diameter open verdeler (flash)

Berekening luchtkanalen rond rechthoekig

Berekening vloerverwarming ISSO 10

Berekening expansievat koelinstallaties

Berekening radiatoren | selectietabellen

Berekening diameter van cv-leidingen

Berekening diameter van koelleidingen

Berekening U Rc waarden bouwk.constr.

Berekening geluidsnivo apparatuur

Berekening warmteafgifte gladdespiraal

Berekening afm. overstroom onder deur

Omreken waarden naar SI-eenheden

Berekening diameter tapwaterleidingen

Berekening tap spoeleenheden (TE+SE)

Berekening diameter circulatieleiding

Berekening wachttijd in sec. warmtapwater

Berekening gasleiding grafiek methode

Berekening gasleiding sameng. methode

Berekening gasverbruik in m3/h m3/jaar

Berekening ventilatie stookruimte NEN1078

Berekening diam.hwa NEN3215 NTR3216

Berekening diam.vwa NEN3215 NTR3216

Berekening vetafscheider keuken NEN7087

Berekening lozingshoeveelheid sanitaire

Berekening olie-benz. afscheider NEN7089

Berekening verdunningsfactor NEN2757

Berekening mengleiding water sporthallen

Berekening diam. persluchtinstallatie

Berekening overdrukventilatie trappenhuis

Tabel mollier diagram / HX-diagram

Kengetallen en vuistregels conform ISSO33

Berekening min. ventilaite Bouwbesluit 2003

Zoeken naar leveranciers en artikelen

Tabellen warmteverlies NEN5066 ISSO4

Omreken van euro naar gulden

Budgetramingen kosten gebouweninstallaties

Uren verantwoording en projectregistratie

Warmteverliesberekening praktisch

Klepselectie hydraulische schakelingen

Calculatie berekeningssoftware TAB

Website adressen installatietechniek

Berekening mollier gegevens van lucht

Betonkernactivering in ontwikkeling

Warmteverliesberekening ISSO 51

Berekening ventilatie op warmtebelasting

Berekening vermogen en inhoud boiler

Berekening mengen twee luchtstromen

Koelvermogen met topkoeling

Montagetijden conform Gustav Ende norm

Projectplanning en projecturen beheersing

Afkoeling medium door geïsoleerde buis

Richtlijnen tabellen ventilatievoud

Berekening hoeveelheid licht in lux

Prijs

€ 0

€ 20,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 25,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 25,00

€ 15,00

€   5,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 25,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 0

€ 10,00

€ 25,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 25,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 25,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 0

€ 15,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 0

€ 0

€ 25,00

€ 0

€ 20,00

€ 20,00

€ 15,00

€   5,00

€ 30,00

€ 0

€ 25,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 50,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 0

€ 15,00