Download berekeningen


Wat minimaal aanwezig moet zijn op uw pc
- Windows 95, 98, 2000, ME, XP en Vista
- Microsoft Excel 95, 97, 2000 etc
- Softwareberekeningen TAB

Download bestelformulier software


Download gratis onderstaande berekeningen bij TAB
Overzichtsblad
Warmteverliesberekening
Berekening TopKoeling
Tabellen ventilatievoud
Tabellen montage tijden
Prijzen Softwarepakket
Overzicht Bedrijven


Vrije mogelijkheden voor de gebruiker
- Uw bedrijfsnaam invoeren
- Uw bedrijfslogo invoeren
- Veranderen van kleuren
- Veranderen van teksten
- Veranderen van lay-out
- Opheffen van alle wachtwoorden
- Vrije toegankelijkheid tot formules
- Opslaan berekening in de projectmap
- Snelkoppeling op bureau blad maken
- Alle printerinstellingen zijn te wijzigen