Prijzen, uurlonen , kortingen

Agemene Voorwaarden:

Uurtarief: Afhankelijk van de complexiteit van het project.

Prijzen: Alle prijzen zijn in euro's en exclusief 19% b.t.w.

Regeling: Op alle werkzaamheden is van toepassing de DNR 2005.

Betaling: In overleg te bepalen, afhankelijk van de duur van het project.

Betalingstermijn: 14 dagen netto na factuur datum, in overleg te bepalen.

Geldigheid: Al onze uitgebrachte offertes zijn 3 maanden geldig.

Garantie: Garantie bepalingen zoals omschreven in de nieuwe regeling DNR 2005.

Honorering: Honorering = bestede tijd x tarief per tijdseenheid.

DNR 2005
De nieuwe regeling 2005.

Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2005.

Deze regeling omschrijft de rechtsverhouding die ontstaat indien een opdrachtgever aan een adviserend ingenieursbureau een opdracht geeft tot het verrichten van -in deze regeling bedoelde- werkzaamheden  indien en voor zover is overeengekomen de nieuwe regeling DNR 2005 toe te passen. Deze is verkrijgbaar bij:
Onri

Organisatie van advies- en ingenieursbureau’s

Koningskade 30

Postbus 30442

2500 GK  Den Haag


Bijzondere eigenschappen van TAB


Uurtarief op basis van bestede tijd     

  
Variabele projectkortingen in procenten  

Projectduur          Korting

16 uur                 2%  

24 uur                 4%  

32 uur                 6%

40 uur                 8%  

80 uur                 10%  


Genoemde uurtarieven zijn exclusief:


Tekenaar Auto Cad

Werkvoorbereider

Technicus

Projectleider

Adviseur

€ 38,50

€ 42,50

€ 49,00

€ 57,50

€ 65,00

Excl. BTW

Excl. BTW

Excl. BTW

Excl. BTW

Excl. BTW