Engineering van Projecten

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform:


Projecten realisatie bestaande uit :


Kerken
Kerkgebouwen
Kantoorgebouwen
Scholen
Universiteiten
Winkels
Showrooms
Zwembaden
Tuinkassen
Proces Industrie
Parkeergarages
Magazijnen
Milieu Opslag
Stallen
Boerderijen
Controlekamers
Weegkamers
Meetruimten
Sportcentra'S
Fabrieken
Hout Opslaghallen
Bulk Opslaghallen
Machinehallen
Houtzagerijen
Archieven
Computer Ruimten
NatuursteenbedrMachinebouw
Constructiebouw
Restaurants
Keukens
Bedrijfskeukens
Cleanrooms
Operatiekamers
Individuele Woningen
Utiliteitsbouw
Renovatiebouw
Industrie Sector
Bedrijfspanden
Bedrijfshallen
Werkplaatsen
Fabriekshallen
Sportcomplexen
Theaters
Muziekgebouwen
Verplaagtehuizen
Studio'S
Kunstopslaghallen
Speciale Ruimten
Tunnels
Gezondheids Sector
Laboratoriums
Bloembolcellen

Engineering bestaat uit:

Warmteverliesberekening Nen5066
Koellastberekening Nen 5067
Temperatuuroverschreidingsberek.
Energiebesparingsberekening Nen 2916
Luchtkanalenberekening
Cv- Leidingberekening
Koelleidingberekening
Tapwater Leidingberekening
Grijs Water Leidingberekening
Gasleidingberekening
Perslucht Leidingnetberekening
Brandblus Leidingnetberekening
Drukleidingberekening
Riolering En Hemelwater Berekening
Drainage Leidingberekening
Boiler Berekening
Warmtewisselaar Berekening
Stoom Installatie Berekening
Warm Tapwater Berekening
Stof Afzuiginstallatie Berekening
Sprinkler Installatie Berekening
Kabel Berekening Nen 1010
Geluiddemperberekening
Brandlast Berekening
Vuurbelasting Berekening
Beheersbaarheid Van&Nbsp; Brand
Gelijkwaardigheids Berekening
Milieu Berekening
Waterbehandeling Berekening
Centrale Verwarming Berekeningen
Data Installatie Berekening
Aarding Installatie Berekening
Brandmeld Installatie Berekening